ZAKOŃCZENIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO

Zarząd Firmy Iliko Sp. z o.o. podjął decyzję o zakończeniu przestoju ekonomicznego z końcem kwietnia 2020 r. i wznowieniu produkcji od maja 2020 r.

W dniu 4 maja 2020 r. wracamy do pracy.

Jednocześnie będziemy korzystać z nowej formy rządowego programu pomocowego dla firm.

O wynikających z programu zmianach organizacyjnych dotyczących czasu pracy pracownicy zostaną poinformowani w dniu 4 maja 2020 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Witam Wszystkich,

Obecny kryzys spowodowany COVID-19 i zmiana sytuacji z tym związana, wskazują niestety, że jeszcze długi czas kwarantanny będzie konieczny w całej Europie, zanim powrócimy do normalności.

Świat i Europa zatrzymały się. Nasi klienci zaprzestali swojej działalności.
Wszyscy wsłuchujemy się w napływające informacje, obserwujemy sytuacje, aby móc ustalić możliwą datę powrotu do lepszych dni.

Wydaje się dziś oczywiste, że plan otworzenia ponownie fabryk 6 kwietnia 2020 jest nie do zrealizowania. Dzisiejsze informacje pozwalają sądzić, że stopniowe uruchomienie działalności może mieć miejsce w miesiącu maju.
Oczywiście, będziemy na bieżąco pilnie śledzić wszystkie informacje i zachodzące zmiany, w celu ustalenia ponownego otwarcia zakładów.

Jak wszyscy wiecie, Rząd Rzeczypospolitej wprowadził Tarczę Antykryzysową z różną formą pomocy, aby utrzymać przedsiębiorstwa takie jak nasze, przeżywające kryzys. Utrzymać i ochronić Stellę i Iliko, narzędzia pracy, aby móc wrócić i dalej prowadzić naszą działalność.

W związku z powyższym, zdecydowałem wprowadzić Postój Ekonomiczny w Stelli i Iliko na okres dwóch miesięcy: kwiecień–maj. Oczywiście, celem jest jak najszybszy powrót do pracy i możliwe skrócenie tego okresu, jeżeli warunki nam na to pozwolą.

Jestem świadomy, że mimo wsparcia oferowanego przez Rząd, ten czas będzie wymagał od nas poświęcenia.

Jestem pewien, że rozumiecie wszyscy moją decyzję. Jak również tego , że wiecie, że naszym wspólnym celem jest pozostanie solidarnymi w tym trudnym i niepewnym czasie.

Zostańmy razem i solidarni dla naszych rodzin i Polski.

Dziękuję za Wasze zaufanie

David Lhomme

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACJA O PRZESTOJU EKONOMICZNYM

Zarząd Iliko sp. z o.o. z siedzibą w Człopa, ul. Witosa nr 13/14 niniejszym informuje, że na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568) w Spółce wprowadzono przestój ekonomiczny.

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego spowodowane było spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o wartości wskazane w powołanej powyżej ustawie, przy jednoczesnym spełnieniu przez Spółkę pozostałych wymogów ustawowych.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ustalono w porozumieniu zawartym w dniu 01.04.2020r., na podstawie art. 15g ust. 11 i 14 powołanej powyżej ustawy, z przedstawicielami pracowników Iliko sp. z o.o. wyłonionymi zgodnie z art. 15g ust. 11 pkt 4) ustawy.

W oparciu o wskazane powyżej porozumienie przestój ekonomiczny trwać będzie od 01.04.2020 do 31.05.2020 r.

1. Przestojem objęci są pracownicy zatrudnieni w Spółce Iliko Sp. z o.o. z siedzibą w 78-630 Człopa, ul. Witosa nr 13/14.

Z wyjątkiem wskazanych pracowników dla zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ruchu Spółki Iliko.

W okresie przestoju pracownikom nim objętym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o 50%, przy czym, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14 dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres.
Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory.

Istnieje możliwość zawiadomienia drogą mailową na adres:

Stella Skierniewice/Łask/Koluszki: kadrysk@stella-furniture.pl

Stella/ Poldem Łódź: kasia@poldem.pl

Iliko: maria@iliko.com.pl

poprzez przesłanie skanu wypełnionego Oświadczenia.

Jeżeli nie ma innej możliwości to formę papierową dostarczyć na portiernię Firmy przy ul. Zwierzynieckiej 2.